Gümrük Fiyatları | Gümrük Ürünleri | Yurtdışı İphone Fiyatları

PLATİN ÜYELER
PLATİN İLANLARI HAZIRLANIYOR...
VİP ÜYELER
VİP İLANLAR HAZIRLANIYOR...
GOLD ÜYELER
GOLD İLANLAR HAZIRLANIYOR...

Yurtdışı İphone Fiyatları

Yurtdışı İphone Fiyatları

  ABD Türkiye iPhone 14 128 GB 699 dolar 47.499 TL iPhone 14 256 GB 799 dolar 51.999 TL iPhone 14 512 GB 999 dolar 60.499 TL  ... okumaya devam et

Gümrük Ürünleri

Gümrük Ürünleri

Tüketici Elektroniği Bilgisayar 3D Yazıcı Aksesuar ve Yedek Parça Anten - Alıcı ve Verici Modüller Medikal Elektronik Diğer Elektronik Şarj Cihazları - Adaptör - Çeviriciler Lcd ve Display Kablo ve Bağlantı Elemanları Power Supply - Güç Modülleri Kontrol Üniteleri Motorlar Sürücüler Endüstriyel Kartlar Lazer Makina Yedek Parça Aksamları ... okumaya devam et

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Sanayi, dışalım ve dışalım bölümünde çalışanlara dış ticaret işlemlerinde müşavirlik hizmeti vermekle yükümlüdürler. Yurtdışı merkezli olan işlemlerin yürütülmesinden gümrük müşavirleri dolaylı temsilci olarak mesul tutulurlar. Bir eşyanın gümrük doğrulusunda onaylanması gereken bir prosedürü varsa ya da tüketimi amacıyla birtakım işlemlerden geçmesi gerekiyorsa gümrük müşavirleri bu husus ile alakalı belgeleri hazırlama ve eşyayı hazır etmekle vazifelidirler. Hem de müsteşarlar doğrulusunda verdiği birtakım vazife yükümlülükleri da mevcuttur. Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur? Gümrük müşaviri nasıl olunur sorusunu cevaplamak amacıyla evvelce gümrük müşaviri muavini nasıl oluru yanıtlamak gerekir. Çünkü gümrük müşaviri olarak vazife yapabilmek amacıyla iki sene süresince gümrük müşaviri muavini o... okumaya devam et

 İhracat Nasıl Yapılır ?

İhracat Nasıl Yapılır ?

Bir malın ihracında teslim şekli, masraflarının ödenmesi ve bedelinin alınmasında detaylı şekiller vardır. Bunların tamamına ait geniş verileri alçakta bulabilirsiniz. Bu şekillerden hangisinin kullanılacağını alıcı ve satıcı L/C açılmadan evvelce anlaşmalıdırlar ki, L/C buna göre gönderilsin. İlerde L/C nin değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla, hazırlanan L/C örneği satıcıya gönderilerek onayı alınırsa, ilerdeki zAhmetler ortadan kalkar. L/C ile alakalı bulgular en alçakta (yeşil yazılı kısımda) belirtilmiştir. Bir İhracat yapılırken evvelcelikle; Ön görüşmeler ve yazışmalar sonucu; fiyat, kalite, miktar, teslim süresi, nakil yolu, Sigorta, ödeme gibi hususlarda anlaşılır. Bunlar belirlendikten sonra gönderilecek mal amacıyla alıcıya, fiyatınızı ve diğer koşullarınızı bildiren bir Proforma Fatura gönderilir. Bunun manası “Bu malları bu ... okumaya devam et

 İthalat Nasıl Yapılır ?

İthalat Nasıl Yapılır ?

Günümüzde iletişim yollarının ucuzlaması ve çeşitlenmesi neticesinde en uzaktaki nokta bile bize bir adım kadar yaklaşmıştır. Herkesin kullandığı küreselleşme adlı bir sözcük bulunmaktadır. Peki, nedir bu küreselleşme? Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Yani bu olay, istediğimiz bir şeyi istediğimiz anda ve istediğimiz noktada bize ulaşma imkanı sağlanıyor. Bu durumda bize sadece gerekli prosedürleri tamamlayıp ürünü getirmek kalıyor. Bu prosedürler de bizi ithalat denilen olayın içine çekiyor. Not: Alttaki adımlar Satıcı, alıcı, gümrükçü, acenta ve sigorta şirketi etkenleri baz alınarak düzenlenmiştir. Yapacağınız işleme ve anlaşmaya göre biri ya da birkaçı devreden çıkabilir. Adım 1 – Talebe istinaden pazar analizini yapın. Size bir ürünü... okumaya devam et

Akreditif

Akreditif

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geride bıraktığımız lehtara, belirti edilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, yine belirti edilen miktardaki ödemenin yapılması amacıyla düzenlenmiş bir belgedir. Aynı vakitte şartlı bir banka kredisidir. Uluslararası ticarette, vesikalı kredi (documantery credit), kredi mektubu (letter of credit, L/C), vesikalı kredi mektubu (documantery letter of credit), ticari kredi mektubu (commercial letter of credit) gibi detaylı deyimlerle anılan akreditif, mal bedellerinin ödenmesi konusu ile ilgili tasarlanmış özel bir finansman tekniğidir. Uluslararası ticaret işlemlerinde sıkça sarfedilen bu sistemde, ithalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir banka vasıtasıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki eskiden saptanan bir vakit içersinde ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir.[1]... okumaya devam et

 Akreditif Türleri

Akreditif Türleri

a) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C) Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda amir banka tarafından değiştirilebilen veya iptal edilebilen bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır. b) Gayri kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif (Irrevocable L/C) Bu akreditif türü tarafların karşılıklı onayı olmadan iptal edilip değiştirilemeyen bir akreditif türü olarak ifade edilmektedir. c) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C) Teyitsiz akreditif, sadece amir bankanın, lehdara karşı ödeme, kabul veya iştira taahhüdünde bulunduğu bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır. d) Teyitli Akreditif (Confirmed L/C) Teyitli akreditif, açılan bir akreditife ihbar bankasının, amir bankanın talebi üzerine teyidini eklediği akreditif tür... okumaya devam et

Akreditif Süreci

Akreditif Süreci

Akreditif işleyişi tahmin edilenin aksine gerektiğince kolay çalışan bir prosestir. Bu proses ortamında genel mantık, akreditif doğrultularının üzerlerine düşen sorumluluklarını doğru bir şekilde ve akreditifte dilenen vakit ortamında yerine getirmeleridir. Aşağıda akreditif düzeneğinin işleyişini başından sonuna kadar daha detaylı bir biçimde görebilmekteyiz. a) İlk aşamada dışalımçı ve ithalatçı aralarında alım-satım sözleşmesi düzenler ve ödeme şeklinin akreditifli olacağını belirlerler. Bu sözleşme doğrultular arasında imzalanacak bir uyuşma olabileceği gibi, proforma faturalar da sözleşme aracı olabilir. Sadece sözleşme varsa, proforma faturada yer alan bütün detaylar sözleşmede de yer almalıdır. b) Her iki doğrultu arasında varılan mutabakat sonucunda, ithalatçı (amir), bankasına (amir banka), dışalımçı (lehdar) lehine akreditif açılması amacıyla mürac... okumaya devam et

Dış Ticarette Konsivasyon (Konsinye) Yöntemi

Dış Ticarette Konsivasyon (Konsinye) Yöntemi

Konsinye dışalım ileri bir tarihte satılmak üzere dış alıcılarla, komisyonculara ya da dış ülkelerdeki şube vetemsilciliklere emaneten mal gönderilmesidir. Malın net satışı oluşturulana kadarda malın mülkiyetini elinde bulundurur. Mallar satılıncaya dek rastgele bir ödeme yapılmaz. Satılmak üzere gönderilen malları teslim alan şahıs ya da kuruluşlar malı rayiç değerinden satar, komisyon vb. giderleri satış gelirinden düşer ve kalan tutarı yetki sahibi banka vasıtasıyla döviz cinsinden dışalımçıya yollarlar. Konsinye satışta dışalımçı firmanın zenginliği dış pazarda açıkça görülmekle birlikte, satışta netlik olmaması bundan dolayı da risk söz konusudur. Beklemeden doğan zararlar dışalımçı hesabına kaydedilir. . Hem de malın satılıncaya kadar her an amacıyla satıcıya, alacak ve satış masraflar öneme alınmaksızın, geri gönderilmesi olsılığı vardır. İhracatçının... okumaya devam et

 Tek Pencere Sistemi

Tek Pencere Sistemi

Bir dışalım ya da dışalım prosedürü yalnızca bir alım satım ve gümrükte tahsil edilen vergilerden ibaret bir prosedür değildir. Bir dışalım ya da dışalım prosedürünin, söz hususu malların niteliğine bağlı olarak kamu ahlakı, kamu düzeni ya da kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması ya da sınaî ve ticari mülkiyetin korunması, haksız rekabetin önlenmesi gibi çoğu boyutları bulunmaktadır. İtdurumu yapılmak dilenen bir malın halk sağlığını tehdit etmeyecek, yerel güvenliğe zarar vermeyecek, tüketici haklarını haleldar etmeyecek olduğunun dışalımtan evvelce belirleme edilmesi gerekmektedir. Bu belirlemeler, birbirisinden değişik kamu idareleri eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu belirlemeleri yapacak ve dışalım/dışalım yapılmasında sakınca görülmediğini belirtecek yani bir anlamda izin kâğıdı manasına gelen belgeyi verecek kamu idareleri de genelde prosedür yapılacak gümrük ... okumaya devam et

 Lojistik & Gümrükleme nedir?

Lojistik & Gümrükleme nedir?

Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi bütün süreçlerini ifade eder. Bir diğer tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır. Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan Tedarik Zinciri Uzmanları Konseyi’nin (Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP) tanımıyla lojistik; “Müşterinin gereksinimleri tarafında hizmetler de dahil olmak üzere bütün ürünlerin ve alakalı bulguların çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde taşınması ve depolanması amacıyla lüzumlu prosedürleri planlama, program ve denetleme sürecidir. Bu tarife içe doğru, dışa doğru, dahili ve harici hareketler dahildir.” Bu açıklamalardan yola çıkarak çevremizde gördüğümüz bütün ürünlerde lojist... okumaya devam et

İstanbul Gümrük Adresleri

İstanbul Gümrük Adresleri

İstanbul Gümrük Adresleri... okumaya devam et

MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER

MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER

Menşe kanıt belgelerinin gümrüğe beyanı/veya beyan edilmemesi uzun bir vakitdir gümrük camiasının gündeminde. Bilindiği üzere prosedüriş dönemde iki değişik ülke ithalatlarında ticaret politikası önlemlerine tabi eşyaların menşe beyanları, direkt olarak taşımacılık gibi menşe kurallarının ihlali gibi sebebler nedeniyle firmalar çok ağır ek tahakkuk ve ceza kararları ile karşı karşıya kalmıştı. Ardından Ticaret Bakanlığı doğrulusunda oluşturulan mevzuat farkılıkları ile söz hususu ağır ceza yükü adil bir şekilde hafifletilmeye çalışılmış, camianın ateşi bir nebze olsun indirilmişti. Son zamanlarda tekrar menşe kanıt belgelerinin gümrüğe beyanına dair idarelerin değişik uygulamalar ortamında bulunduğu ve söz hususu tereddütlerin giderilmesi adına Bakanlık doğrulusunda tasarruflu makalelar ile gümrük idarelerinin talimatlandırılarak bu tereddütlerin giderilmesine çalışıldığı ... okumaya devam et

Gümrük Fiyatları | Gümrük Ürünleri | Yurtdışı İphone Fiyatları

Gümrük Fiyatları | Gümrük Ürünleri | Yurtdışı İphone Fiyatları

En Çok Okunan Yazılar

 • MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER
  MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER
  7 Aralık 2023

  Menşe kanıt belgelerinin gümrüğe beyanı/veya beyan edilmemesi uzun bir vakitdir gümrük camiasının gündeminde. Bilindiği üzere prosedüriş dönemde iki d...

 • İstanbul Gümrük Adresleri
  İstanbul Gümrük Adresleri
  7 Aralık 2023

  İstanbul Gümrük Adresleri...

 • Tek Pencere Sistemi
  Tek Pencere Sistemi
  7 Aralık 2023

  Bir dışalım ya da dışalım prosedürü yalnızca bir alım satım ve gümrükte tahsil edilen vergilerden ibaret bir prosedür değildir. Bir dışalım ya da dışa...

 • İthalat Nasıl Yapılır ?
  İthalat Nasıl Yapılır ?
  7 Aralık 2023

  Günümüzde iletişim yollarının ucuzlaması ve çeşitlenmesi neticesinde en uzaktaki nokta bile bize bir adım kadar yaklaşmıştır. Herkesin kullandığı k...

 • Lojistik & Gümrükleme nedir?
  Lojistik & Gümrükleme nedir?
  7 Aralık 2023

  Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi bütün süreçlerini ifade eder. B...

Tüm Yazılar »

gümrük fiyatları,gümrük ürünleri,gümrük malzemeleri,yurtdışı malzemeleri,uygun fiyatlı elektronik ürünler

Gümrük Fiyatları | Gümrük Ürünleri | Yurtdışı İphone Fiyatları

Gümrük Fiyatları | Gümrük Ürünleri | Yurtdışı İphone Fiyatları