İhracat Nasıl Yapılır ?

 İhracat Nasıl Yapılır ?
Bir malın ihracında teslim şekli, masraflarının ödenmesi ve bedelinin alınmasında detaylı şekiller vardır. Bunların tamamına ait geniş verileri alçakta bulabilirsiniz.

Bu şekillerden hangisinin kullanılacağını alıcı ve satıcı L/C açılmadan evvelce anlaşmalıdırlar ki, L/C buna göre gönderilsin. İlerde L/C nin değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla, hazırlanan L/C örneği satıcıya gönderilerek onayı alınırsa, ilerdeki zAhmetler ortadan kalkar. L/C ile alakalı bulgular en alçakta (yeşil yazılı kısımda) belirtilmiştir.

Bir İhracat yapılırken evvelcelikle;

Ön görüşmeler ve yazışmalar sonucu; fiyat, kalite, miktar, teslim süresi, nakil yolu, Sigorta, ödeme gibi hususlarda anlaşılır. Bunlar belirlendikten sonra gönderilecek mal amacıyla alıcıya, fiyatınızı ve diğer koşullarınızı bildiren bir Proforma Fatura gönderilir. Bunun manası “Bu malları bu fiyatla ve bu koşullarla satarım” demektir. Alıcı bunu kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiğinde hukuken “icap ve kabul” gerçekleşmiş, ticari münasebet başlamış olur. İlerde bu koşullarda bir tarafın değiştirilmesini istediği hususlar olursa, bu iki tarafın kabulü ve yazılı olarak yapılmalıdır.
Gerek dışalımçının, lüzumse ithalatçının bulundukları ülke kanunlarına göre bu yetkiye sahip olmaları, yani ihraç ya da ithal belgelerinin bulunması lazım olur (Türkiye amacıyla bu dışalım amacıyla İhracatçı Belgesi, İthalat amacıyla İthalatçı Belgesi dir)
Malın ithalatının gerçekleştireceği ülkede, ithal amacıyla malın bir standarda idealliği koşul koşulmuş ise (mesela elektronik aletlerin 110 ya da 220 wolt olması gibi) ya da diğer koşullar (Elektronik eşya amacıyla Servis bulundurma zorunluluğu gibi) bulunuyorsa bunlara ilgi edilmelidir. Aksi takdirde malın Gümrükten çekilmesi zorlaşır.
Malın ülkeye girmesi amacıyla birtakım belgelerinin bulunması koşulu var ise; (Mesela CE Belgesi ya da Tarım sertifikası, Hastalıktan salim raporu, Gözetim raporu gibi) bunların sahip olunan olması ve dışalım esnasında alınması lazım olur. Aksi takdirde Gümrüklerden giriş imkânı kalmaz ya da ödemede sorun ortaya gelir.
Mal sayısal değeri yüksek ise; alıcı L/C açmak amacıyla satıcıdan (Performans Bond=Kat’i teminat mektubu) istemelidir. P.Bond alınmadan L/C açılmamalıdır. Bu; malın teslimi, bir işin uygulanabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmemesi halinde, belirli bir tutarın ceza olarak kayıtsız koşulsun ödeneceğinin bir banka teminat mektubu ile taahhüt edilmesidir. Bunun sebebi; çoğu ülkede kendine L/C gelen firmalara kredi açılmakta ya da diğerlerinden borç alınabilmesi sebebiyle kötü niyetli şahıslar mal göndermeyeceği halde, gönderecekmiş gibi davranarak L/C açtırarak bundan istifade etmektedirler. Böylece hem Banka Kredi masrafları, hem L/C masrafları, hem de malın gelmemesinden ötürü uğranılacak zarar bu suretle giderilir. BU tarzdaki firmalar Ürdün, Pakistan gibi ülkelerde çoklukla bulunuyor olmasından ilgi edilmesi lazım olur. Eğer Performans Bond alınırsa, ceza ödeneceğinden hakiki dışalımçı olmayan bu işe girişmez. Ayrıca; L/C açılmasına karşın mal verilmezse, dışalımçı ceza ödemiş olur.
Burada önemle belirtmek istediğim husus, lüzum Performans Bond, lüzumse L/C yi nin noksan olmamasına ilgi edilmelidir. Bu husus az da olsa sahip olunantur. Şöyle ki; Bu belgeleri gönderen Banka vardır, bu bankanın İhraç edilecek ülkedeki muhabir bankası da vardır. Ancak, kötü niyetli alıcılar bu bankalardaki birtakım memurlarla işbirliği yaparak L/C de ya da P.Bond’da noksan imza ya da hatalı mühür kullanarak belgeleri göndermekte, belgeler işleme konmasına karşın geçerliliği olmamaktadır. Bir Örnek: Benden mal isteyen bir Ürdün’lü alıcı, Banka Müdür Yardımcısı ile anlaşarak, bana gönderdiği L/C de Banka yetkilisi olarak tek imza ve farklı mühür kullanmıştır. Tabii bu hali Bankası bilmemekte, normal yapıldığını sanmaktadır. Türkiye’deki muhabir Banka ise siz sormadıkça bu şekildeki detaylara ilgi etmiyor. Böylece, geçersiz bir L/C ye hem Performans Bond gönderme, hem de malı gönderme halinde olduğunuz gibi, paranızı da alamamaktasınız.

7 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 126 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Tek Pencere Sistemi
  Tek Pencere Sistemi
  7 Aralık 2023

  Bir dışalım ya da dışalım prosedürü yalnızca bir alım satım ve gümrükte tahsil edilen vergilerden ibaret bir prosedür değildir. Bir dışalım ya da dışa...

 • Akreditif Süreci
  Akreditif Süreci
  7 Aralık 2023

  Akreditif işleyişi tahmin edilenin aksine gerektiğince kolay çalışan bir prosestir. Bu proses ortamında genel mantık, akreditif doğrultularının üzerle...

 • MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER
  MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER
  7 Aralık 2023

  Menşe kanıt belgelerinin gümrüğe beyanı/veya beyan edilmemesi uzun bir vakitdir gümrük camiasının gündeminde. Bilindiği üzere prosedüriş dönemde iki d...

 • İthalat Nasıl Yapılır ?
  İthalat Nasıl Yapılır ?
  7 Aralık 2023

  Günümüzde iletişim yollarının ucuzlaması ve çeşitlenmesi neticesinde en uzaktaki nokta bile bize bir adım kadar yaklaşmıştır. Herkesin kullandığı k...

 • Lojistik & Gümrükleme nedir?
  Lojistik & Gümrükleme nedir?
  7 Aralık 2023

  Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi bütün süreçlerini ifade eder. B...

Tüm Yazılar »