Tek Pencere Sistemi

 Tek Pencere Sistemi
Bir dışalım ya da dışalım prosedürü yalnızca bir alım satım ve gümrükte tahsil edilen vergilerden ibaret bir prosedür değildir. Bir dışalım ya da dışalım prosedürünin, söz hususu malların niteliğine bağlı olarak kamu ahlakı, kamu düzeni ya da kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması ya da sınaî ve ticari mülkiyetin korunması, haksız rekabetin önlenmesi gibi çoğu boyutları bulunmaktadır. İtdurumu yapılmak dilenen bir malın halk sağlığını tehdit etmeyecek, yerel güvenliğe zarar vermeyecek, tüketici haklarını haleldar etmeyecek olduğunun dışalımtan evvelce belirleme edilmesi gerekmektedir. Bu belirlemeler, birbirisinden değişik kamu idareleri eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu belirlemeleri yapacak ve dışalım/dışalım yapılmasında sakınca görülmediğini belirtecek yani bir anlamda izin kâğıdı manasına gelen belgeyi verecek kamu idareleri de genelde prosedür yapılacak gümrük idarelerinden uzakta hem de vakit vakit değişik şehirlerde olabilmektedir. Hatta aynı eşya amacıyla bazı durumlarda birkaç belgenin gümrük idaresine sunulması bile gerekebilir.

Tek Pencere Sistemi, dışalım ve dışalım prosedürleri amacıyla kamu kurumlarından izin ve onay alma zorunluluğu belirleme edilen yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktadan müracaat yaparak ve müracaatlarının yanıtlarını bir noktadan alarak yerine getirmelerini sağlayacak bir sistemdir.

Aşağıda e-müracaat sisteminde müracaat başlatıldığında veri alanlarına dair açıklamalar yer almaktadır:

• Kurum Kodu: Belge müracaatını kabul edecek, düzenleyip onaylayacak Kurumun(Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb.) seçilmesi gerekmektedir.

• Belge Kodu: İlgili Kurum Kodu seçildikten sonra seçilen Kurumun hangi belgesi amacıyla müracaat yapılacak ise o belgeye dair kodun(0884-TPS Yatırım Teşvik Belgesi, 0910-TPS-Geçici İthalat İzni vb.) seçilmesi gerekmektedir.

• Birim: Belge müracaatları alakalı Kurumların(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Besin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı vb.) taşra teşkilatında(Ankara İl Besin Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü vb) prosedür görecek ve değerlendirilecek olması nedeniyle mükellef doğrulusunda prosedür yapılacak idare(Ankara İl Besin Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü vb.) seçilmelidir.

• Dayanak: Belgenin düzenlenip onaylanmasına dair mevzuat hükümlerini ifade eder.

• Kontrol Türü: Diğer Kurumlarca gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılacak kontrolleri ifade eder. İlgili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye’ye itdurumu öngörülen her türlü izin ya da uygunluk belgesine tabi eşyaya dair yetki sahibi kurumlarca yapılacak kontroller, ithale husus eşyanın kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sıhhat ve hayatlarının korunması yönünden taşıyacağı muhtemel rizikoya göre; Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde(hudut/sınır kapısında)(FAZ1) ya da gümrük beyannamesinin tescil prosedürü evvel(FAZ2) ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki(FAZ3) aşamalardan yalnızca birisinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılır.

Tek Pencere Sistemi uygulamasında Kontrol Türü bölümünde belirleme edilen FAZ1, Türkiye Gümrük Bölgesi girişinde(hudut/sınır kapısında) yapılacak kontrolleri; FAZ2 gümrük beyannamesinin tescil prosedürü evvel yapılacak kontrolleri ifade etmekte olup Tek Pencere Sistemi kapsamında belirleme edilen e-müracaat belgeleri amacıyla durumu hazırda FAZ2 seçilmektedir.

7 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 250 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Tek Pencere Sistemi
  Tek Pencere Sistemi
  7 Aralık 2023

  Bir dışalım ya da dışalım prosedürü yalnızca bir alım satım ve gümrükte tahsil edilen vergilerden ibaret bir prosedür değildir. Bir dışalım ya da dışa...

 • Akreditif Süreci
  Akreditif Süreci
  7 Aralık 2023

  Akreditif işleyişi tahmin edilenin aksine gerektiğince kolay çalışan bir prosestir. Bu proses ortamında genel mantık, akreditif doğrultularının üzerle...

 • MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER
  MENŞE BEYANINDAKİ GELİŞMELER
  7 Aralık 2023

  Menşe kanıt belgelerinin gümrüğe beyanı/veya beyan edilmemesi uzun bir vakitdir gümrük camiasının gündeminde. Bilindiği üzere prosedüriş dönemde iki d...

 • İthalat Nasıl Yapılır ?
  İthalat Nasıl Yapılır ?
  7 Aralık 2023

  Günümüzde iletişim yollarının ucuzlaması ve çeşitlenmesi neticesinde en uzaktaki nokta bile bize bir adım kadar yaklaşmıştır. Herkesin kullandığı k...

 • Lojistik & Gümrükleme nedir?
  Lojistik & Gümrükleme nedir?
  7 Aralık 2023

  Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi bütün süreçlerini ifade eder. B...

Tüm Yazılar »